Eessõna

Siia koondub Kaitseliidu Saaremaa Maleva ajalooline materjal. Originaalid hoiustatakse Saaremaa muuseumis ja siia märgitakse üles oluline info, et kogujatel oleks ülevaade arhiivis säilitavast (digitaliseeritud koopiad originaaltekstidest, fotodest, videotest, pressiteadetest jm).
Lehekülg on avatud kõigile.
Lehekülge toimetab maleva ajalootoimkond.
Leheküljele pääsemiseks tuleb eraldi link maleva kodulehelt.

Eesmärgid

Toimkonna eesmärgid:

1. koondame siia infot maleva ajaloo kohta, et tagada sellele virtuaalselt ligipääs igal kellaajal;

2. talletame väärtusliku materjali muuseumis, et kindlustada selle säilimine järeltulevatele põlvedele;

3. süstematiseerime kogutud materjali;

4. korraldame avalikke üritusi, kus kantakse ette põnevamad teemad;

5. valmistame ette ekspositsioone;

6. arendame koostööd teiste muuseumitega informatsiooni vahetamiseks.